Basisschool De Wegwijzer
Agenda, besluitenlijst en actielijst
Voor elke vergadering wordt de agenda, besluitenlijst en actielijst op de website geplaatst.
Mocht u vragen hebben over de documenten, dan kunt u deze vragen stellen aan de leden van de Medezeggenschapsraad.