Basisschool De Wegwijzer
Leden van de OV
De oudervereniging bestaat momenteel uit negen leden. Het gaat daarbij om twee personeelsleden en zeven ouders. Voor schooljaar 2018-2019 wordt de oudervereniging op de volgende manier geformeerd:
 
Personeelsgeleding  Rol
 Janou Janssen  Lid
 Jordi Jaeqx  Lid
 
 Oudergeleding  Rol
 Anita Bemelmans  Voorzitter
 Jolanda Peters  Secretaris
 Meithie Simonis  Penningmeester
 Najat Oudhid  Lid
 Moniek Raemaekers  Lid
 Klaudia Moesker  Lid
 Mariam Eltejaie  Lid