Basisschool De Wegwijzer
Ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert diverse activiteiten. Om deze activiteiten te organiseren is er geld nodig. Het gaat daarbij om activiteiten, die niet door de overheid gefinancierd worden. Denk daarbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsdag, de Schoolverlatersdagen, Wegwijzer Got talent etc. De ouderbijdrage vormt voor deze activiteiten de belangrijkste bron van inkomsten.
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage in de kosten voor alle activiteiten gedurende dat schooljaar. Deze ouderbijdrage, berekend op basis van de begroting voor het daaropvolgende jaar, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en in een van de eerste weken van het schooljaar geïnd. Voor schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige ouderbijdrage voor het 1e en 2e kind €13,50 per kind en voor het 3e kind of meer €10,- per kind. Meer informatie hierover vindt u in de map, die u bij de inschrijving ontvangt.

Betalen kan tegenwoordig contant of via de bank. Informatie vindt u in de inschrijfmap en op de schoolkalender.
 
De gegevens:
(Bankrekeningnummer: NL36INGB0008362227 t.n.v. Oudervereniging RK basisschool).