Basisschool De Wegwijzer
Schooldocumenten
Onder dit kopje worden verschillende schooldocumenten geplaatst. De directeur is eindverantwoordelijk voor deze documenten. Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de directie.