Basisschool De Wegwijzer
Kernwaarden gericht onderwijs
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om dit te bereiken werken wij volgens het kernwaarden gericht onderwijs. Drie kernwaarden staan bij ons centraal: Samen, Groeien en Geluk. Hier worden alle schoolafspraken aan gekoppeld. Daarnaast maken wij gebruik van elementen van Groepsdynamisch onderwijs (GDO). Onder dit kopje bevinden zich diverse documenten, die uitleg geven over de onderdelen van het GDO. Juf Martine is onze GDO-leerkracht (conflictjuf). Zouden er vragen zijn over het GDO, dan kunt u altijd bij haar terecht.Juf Martine