Basisschool De Wegwijzer
Wijzigingen doorgeven
Het is belangrijk dat wij beschikken over een actueel leerlingdossier. Wijzigingen moeten daarom altijd worden doorgeven. U kunt de wijzigingen doorgeven aan juffrouw Annemie. Dit kan persoonlijk of via mail (info.wegwijzer@innovo.nl). Juffrouw Annemie zal vervolgens de wijzigingen verwerken in ons systeem.