Basisschool De Wegwijzer
Visie & Missie

Visie
Wij streven naar ontwikkelingsgericht leren, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan het procesmatig volgen van leerlingen. In de inrichting van het onderwijs, de keuze van leermethodieken en in de omgangsvormen van leerkrachten, leerlingen en ouders wordt voortdurend gestreefd naar een respectvolle dialoog. Wij willen daarin de veilige omgeving erkennen. "De Wegwijzer wijst mij de weg, maakt mij wijzer" verwijst naar het feit, dat wij kennis willen overdragen en kinderen wijzer willen maken op alle gebieden. Wij helpen de leerlingen op weg om de ontwikkelingsroute in te slaan, die bij ze past.  

Missie
De Wegwijzer staat voor goed onderwijs aan alle kinderen, waarbij de ontwikkeling van het kind, het pedagogisch klimaat van de school en zijn medewerkers centraal staan. "Iedereen anders, allemaal gelijk" benadrukt het belang van gelijke rechten voor iedereen en de noodzaak van goed en passend onderwijs voor alle leerlingen.