Basisschool De Wegwijzer
Schoolinformatie
Onder dit kopje wordt de belangrijkste schoolinformatie geplaatst. Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de directie.