Basisschool De Wegwijzer
GMR
Sinds 01 januari 2006 is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor Innovo geïnstalleerd. De GMR heeft in totaal 14 zetels, gelijkelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De GMR heeft een zittingsduur van vier jaar en jaarlijks treedt een kwart van de leden af. De zittingstermijn loopt van 1 januari tot 1 januari. Voor meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de directeur.