Basisschool De Wegwijzer
Documenten van de MR
De medezeggenschapsraad van basisschool De Wegwijzer werkt volgens een vastgesteld en goedgekeurd activiteitenplan. Daarnaast maken zij ook elk schooljaar een jaarverslag. Deze documenten zijn onder dit kopje te vinden.