Basisschool De Wegwijzer
Visie & Missie

Visie medezeggenschapsraad basisschool De Wegwijzer:
De MR draagt positief bij aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind en de professionaliteit en het welzijn van de leerkracht. Dit doen zij door het reflecteren op, het mogelijk maken van en het ondersteunen van goed onderwijs en alles wat daar voor nodig is. Vanuit het educatief partnerschap streven bestuur, management en de ouders & het personeel vertegenwoordigd in de MR een gezamenlijk doel na: het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.

Missie medezeggenschapsraad basisschool De Wegwijzer:
We halen het best mogelijke uit ieder kind en iedere leerkracht. Samen zijn we Sterk! Geef elkaar daarbij de ruimte. Onze doelstellingen:
- Sociaal vaardige-, emotioneel gelukkige-, cognitief adequate- en fysiek gezonde kinderen.
- Professionele, gemotiveerde leerkrachten en personeel.
- Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg.