Basisschool De Wegwijzer
Medezeggenschapsraad (MR)
MR staat voor medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur en de school heeft op tal van zaken instemming of advies nodig van de medezeggenschapsraad. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het opstellen van een schoolplan en de organisatie van de school. Daarnaast toetst de medezeggenschapsraad voortdurend het beleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Zij worden voor 4 jaar gekozen.