Schooltijden

Schooltijden
De schooltijden op onze school zijn:

Maandag          08.30 - 14.45 uur

Dinsdag            08.30 - 14.45 uur

Woensdag        08.30 - 12.45 uur

Donderdag       08.30 - 14.45 uur

Vrijdag              08.30 - 12.45 uur

Op alle dagen is er sprake van een inlooptijd. Deze is van 08.20 tot 08.30 uur. De leerlingen kunnen dan naar binnen lopen. De deuren zijn vanaf dit tijdstip open.