Schooldocumenten

Klik op de oranje buttons om de schooldocumenten te openen

Schoolgids
In de schoolgids vindt u de balngrijkste informatie over school.
Schoolgids 2023 - 2024 

Schooljaarplan
In het schooljaarplan van school staat altijd beschreven wat er in dat specifieke jaar als doel is gesteld, hoe school het doel wilt bereiken. Welke speerpunten zijn er? Wat verdient extra aandacht?
Schooljaarplan 2023-2024

Schoolkalender
In de kalender vindt u alle balngrijke data zoals; activiteiten,studiedagen en vakantie. Ook vindt u hier de belangrijkste informatie van school.
Schoolkalender 2023 - 2024

Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel 2019 - 2023

Veiligheidsplan
Veiligheidsplan de Wegwijzer 

Schoolplan 2019 - 2023
Schoolplan 2019 - 2023

Inspectiebezoek Ruimte in Meesterschap 2019
Verslag inspectiebezoek 26 november 2019

Protocollen
Protocol V.O 
Protocol Meldcode Innovo 01-01-2019
Protocol Hitte
Anti-pestprotocol
Informatievoorziening gescheiden ouders

AVG
School en Privacy
Welke gegevens bewaart de school?