Oudervereniging

Oudervereniging

BS de Wegwijzer heeft een oudervereniging met als doel om een klimaat te creëren op school, waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zij proberen dit te bereiken door de leerkrachten op praktische wijze te ondersteunen en door te fungeren als klankbord voor alle ouders op school. De oudervereniging organiseert samen met leerkrachten en hulpouders diverse (buitenschoolse) activiteiten . Deze activiteiten leveren een bijdrage aan de goede onderlinge sfeer en de kinderen kijken hier erg naar uit.
 
De oudervereniging vraagt een vrijwillige contributie aan de leden. Vanuit deze contributie, plus een bijdrage vanuit school zelf, worden een aantal buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Dit betreft o.a. de volgende activiteiten: sinterklaas, kerst, schaatsen, etc.  De oudervereniging organiseert  ook het uitje met de bus en int hiervoor het geld. De oudervereniging zal u, bij de start van het schooljaar, informeren over de hoogte van de contributie en op welke wijze  aan de contributie kan worden voldaan. Ouders die de betaald hebben zijn lid van de oudervereniging en jaarlijks wordt voor hen een algemene ledenvergadering georganiseerd. Hierin geven ze inzicht in de activiteiten die ze organiseren en in de besteding van de financiële middelen. 
 
De Oudervereniging van basisschool De Wegwijzer hanteert deze contributie: 
  • Vrijwillige contributie voor de leerlingen van groep 1 t/m 8: €15,-
  • Deelname "Uitje met de bus" bij de start van het schooljaar: groep 1 t/m 3: €16,- en groep 4 t/m 8: €27,- (bedrag kan iets afwijken)
De contributie kan alleen per bank worden betaald via:  NL36 INGB 0008 3622 27 t.n.v. Oudervereniging RK Basisschool De Wegwijzer o.v.v. naam leerling en groep. 
 
Een woord van dank aan de leden van OV die het hele jaar door leuke activiteiten organiseren voor onze jeugd!  
 
Leden van de oudervereniging 2023-2024
De oudervereniging bestaat momenteel uit onderstaande leden. Het gaat daarbij om één personeelslid en zeven ouders. Voor schooljaar 2023-2024 wordt de oudervereniging op de volgende manier geformeerd:

Selena Heijligers - Lid personeelsgelediging
Svenja van Haren - Voorzitter 
Leon Van der Meer - Penningmeester 
Romana van Engelen - Secretaris
Ilona van Gerven- Lid
Michenella Windster - Lid 
Shirley Terburgh - Lid
Nadine Gargaiz Ullman- Lid

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg bepaald. E-mail van de oudervereniging: oudervereniging.wegwijzer@innovo.nl 

Mocht u interesse hebben om de oudervereniging te komen versterken dan kunt u dit aangeven door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen. Ook kunt u het aangeven bij leden van de oudervereniging of bij juf Selena.Activiteiten
De oudervereniging ondersteunt leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten:
 
Sinterklaas
In december komt Sinterklaas naar onze school. De oudervereniging ondersteunt Sinterklaas in de organisatie van deze dag. De school wordt versierd, de cadeautjes liggen klaar en er wordt voor iets lekkers gezorgd.

Kerstmis
De oudervereniging helpt wederom met het versieren van de school. Daarnaast wordt er een kerstmarkt georganiseerd, waarbij de oudervereniging zorgt voor iets lekkers te eten en te drinken. Er wordt een activiteit georganiseerd, waarbij de oudervereniging assisteert. Hierbij kan gedacht worden aan de tombola en het kienen. Tot slot helpt de oudervereniging bij de organisatie rondom de kerstviering en worden de kinderen getrakteerd op een heerlijk kerstontbijt.
 
Goede doelen actie
Jaarlijks wordt er een goede doelen actie georganiseerd. De oudervereniging ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie hiervan.
 
Carnaval
De school wordt in deze periode omgetoverd tot de Gelmannekestempel. De oudervereniging helpt daarbij. Daarnaast zorgen zij tijdens de carnavalsviering voor echte carnavalsmuziek, een drankje en wat lekkers.
 
Pasen
De oudervereniging helpt wederom met het versieren van de school. Daarnaast helpen zij bij de organisatie rondom de paasviering en worden de kinderen getrakteerd op een heerlijk paasontbijt.
 
Schoolfotograaf
De oudervereniging heeft jaarlijks de organisatie van de schoolfotograaf in handen. Alle kinderen gaan individueel, met broertjes/zusjes en met de groep op de foto.

Hoofdluis
De oudervereniging heeft de school ondersteund bij de aanschaf van de kluisjes. Hierdoor worden de jassen apart opgeborgen en is de kans op hoofdluis een stuk minder. Daarnaast wordt n.a.v. elke vakantie een luizencontrole georganiseerd. Alle leerlingen worden gecontroleerd op het hebben van luizen. 
 
Schoolverlatersdagen
Op het einde van het schooljaar gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. De oudervereniging stelt een bijdrage ter beschikking voor alle leerlingen, die de oudervereniging betaald hebben.
 
Afscheidsavond
Voor de leerlingen van groep 8 wordt er een afscheidsavond georganiseerd. De oudervereniging ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van deze activiteit, door te zorgen voor een hapje en drankje.
 
Wegwijzer got talent
Er zit heel veel talent op De Wegwijzer. De oudervereniging organiseert samen met leerkrachten Wegwijzer got Talent. De oudervereniging zorgt voor een hapje en een drankje.   
 

Aanmelden oudervereniging

Veld leegmaken