Medezeggenschaps- raad (MR)

Visie en Missie
Visie medezeggenschapsraad basisschool De Wegwijzer:
De MR draagt positief bij aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind en de professionaliteit en het welzijn van de leerkracht. Dit doen zij door het reflecteren op, het mogelijk maken van en het ondersteunen van goed onderwijs en alles wat daar voor nodig is. Vanuit het educatief partnerschap streven bestuur, management en de ouders & het personeel vertegenwoordigd in de MR een gezamenlijk doel na: het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.

Missie medezeggenschapsraad basisschool De Wegwijzer:
We halen het best mogelijke uit ieder kind en iedere leerkracht. Samen zijn we Sterk! Geef elkaar daarbij de ruimte. Onze doelstellingen:
- Sociaal vaardige-, emotioneel gelukkige-, cognitief adequate- en fysiek gezonde kinderen.
- Professionele, gemotiveerde leerkrachten en personeel.
- Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg.

Leden van de MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Het gaat daarbij om drie personeelsleden en drie ouders. Voor schooljaar 2022-2023 wordt de medezeggenschapsraad op de volgende manier geformeerd:
 Personeelsgeleding 
 
 Rol
 
 Eveline Beckers
 Aftredend in 2025
 Secretaris
 
 Paola Lutgens  Lid
 Chantal Brinkman
 Aftredend in 2024
 Lid
 
 
 Oudergeleding                           Rol                 
 
Mandy Warnass
 
 Lid
 
 
Michenella Windster
 Lid
 
Vacature  Lid
 

Documenten van de MR

Jaarverslag MR 2022-2023
Reglement MR 2023 - 2024

Agenda Bijeenkomst 1: 2023-2024

GMR
Sinds 01 januari 2006 is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor Innovo geïnstalleerd. De GMR heeft in totaal 14 zetels, gelijkelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De GMR heeft een zittingsduur van vier jaar en jaarlijks treedt een kwart van de leden af. De zittingstermijn loopt van 1 januari tot 1 januari. Voor meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de directeur.