Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 4 t/m 8.
De voorzitters van de vergaderingen zijn Manal el Kasmi (leerling) en een lid van het management.(juf Kimberly)

De leerlingenraad wordt dit schooljaar gevormd door:
Groep 4 Jamelo Kremer Isabel van der Meer
Groep 5 Joulzs Peeters
Groep 5/6 Abdulai Barrie
Groep 6 Samia Ghali
Groep 7 Valerie Rienties en Lorens Jankovski
Groep 8 Manel el Kasmi en Casey van der Hel
   
Namens management Juf Kimberly Rienties

Notulen leerlingenraad 1