Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 4 t/m 8.
De voorzitters van de vergaderingen zijn Valerie en een lid van het management.(juf Kimberly)

De leerlingenraad wordt dit schooljaar gevormd door:
Groep 4  Kyara en Lamiha
Groep 5 Samir
Groep 6 Jip, Ylo en Dewi
Groep 7 Yousra en Liondry
Groep 8 Manel en Valerie
   
Namens management Juf Kimberly Rienties


Notulen leerlingenraad 1
Notulen Leerlingenraad 2