Kernwaarden gericht onderwijs

Kernwaardengerichtonderwijs

 
Op basisschool de Wegwijzer willen wij kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en op het schoolplein. Wij gebruiken als aanpak hiervoor kernwaardengericht onderwijs.
 
De kernwaarden van onze school zijn Samen-Groeien-Geluk.
 
We werken binnen ons kernwaardengericht onderwijs met de aanpak van Effectieve Conflict Hantering. Vanuit de schoolwaarden Samen-Groeien-Geluk leren wij het positief gedrag aan, dat wij van kinderen verwachten.
 
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval door andere kinderen wordt gepest.
 
Onze school heeft gekozen voor een aanpak waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen een belangrijke plaats krijgt, in plaats van alleen te focussen op een anti-pestprogramma in de groep. We zetten als school allerlei preventieve maatregelen in zoals bijvoorbeeld; de gouden weken, het invullen van oké-thermometers, de sociokring en lessen in gedrag. 

 
Effectieve conflicthantering 2022 - 2023

Sociokring 2022-2023

Regels en afspraken 2022-2023

Protocol ongewenst gedrag

Protocol SWITCH